دسته بندی

Share

» :: مطالعات پایانه دریایی
تعداد صفحات : 304 صفحه
فرمت فایل : DOC
فهرست مطالب

پایانه دریایی 2
تقدیم به : 3
سپاسگزاری : 3
هیئت داوران 4
پیشگفتار 14
انگیزه انتخاب موضوع 16
چکیده 19
سفر و توریسم 21
1– 1– سفر: 21
1– 1– 1– تاریخ سفر:
1–2–2–1– رویکرد اقتصادی و سیاسی : 25
1–2–2–2– دیدگاه کارکردی: 26
1–2–3– اهمیت برنامه ریزی توریسم و توسعه پایدار: 27
1–2–4– سفروعوامل انگیزشی: 28
1– 2– 4– 1– انگیزه های قومی: 29
1–2–4–2– انگیزه های هنری: 29
1–2–4–3– انگیزه های تاریخی: 30
1-2-4-4- انگیزه های طبیعت گرا: 30
1-2–4–6– انگیزه های کاری: 31
1–2-5– تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری بر مقاصد توریستی: 31
1–2–5–1– آثاراقتصادی توریسم: 31
1–2–5–2– آثار منفی اقتصادی توریسم: 33
1–2–5–3– تاثیرات محیطی توریسم: 34
1–2–5–4– اثرات منفی زیست محیطی توریسم: 35
1–2–5–5– اثار فرهنگی–اجتماعی توریسم: 36
1–2–5–6– آثار منفی فرهنگی–اجتماعی توریسم: 37
1–2–6– تورسم در استان گیلان: 39
گردشگری (Tourism ) 42
2-1- اشکال گردشگری: 42
2-2- دیدار کنندگان بین المللی: 43
2-2-1- بازدید کننده بومی (Domestic visitor): 43
2-2-2- دیدار کننده براساس اشکال گردشگری: 44
2-3- گردشگری در ایران: 45
2-3-1- تنوع عوامل ومناظر طبیعی ایران: 46
2-3-2- حوزه های تاریخی–فرهنگی گردشگری درایران: 47
2-3-3- جاذبه ها وزمینه های هنری: 48
آب 49
3-1- آب و ادیان: 50
3-2- آب از دیدگاه قرآن: 51
4-1- آب منشأ حیات: 53
4-2- دریای خزر: 56
4-2-1- مشخصات فیزیکی و جغرافیایی آن: 56
4-2-2- مرداب انزلی: 56
4-2-3- موقعیت تاریخی و جغرافیایی دریای خزر و تاثیرات حمل و نقل دریایی در اقتصاد و بافت اجتماعی شمال ایران: 57
4-2-4- وضعیت اقتصادی دریای خزر: 58
4-2-4-1- وضعیت و اهمیت اقتصادی: 58
4-2-4-2- دریای خزر و منابع ثروت: 59
4-2-4-3- دریای خزر و امکانات بالقوه آن: 60
حمل ونقل دریایی 63
5-8- حمل و نقل دریایی و مشکلات پیرامونی: 69
5-9- گشودن معابر دریای طلسم شده در بستر تاریخ: 71
مشخصات حمل و نقل دریایی: 80
6-3- قدرت حمل شناورها: 81
6-3-1- منظم بودن سرویس: 81
6-3-2- ایمنی: 82
6-3-3- حمل و نقل بار دریایی: 83
6-3-4- اجناس : 83
6-4- وسایل ترابری دریایی: 84
چند نمونه از کشتی ها 85
6-5- شناخت وسایل ترابری دریایی و کشتی رانی: 86
6-5-1- مشخصات فیزیکی شناورها (قسمتهای متشکله): 86
6-6- تیپ شناسی: 87
3- نسل سوم : تیپ اقماری satellite 88
4- نسل چهارم : سیستم خطی 89
6-9-3- معیار و ضوابط طراحی (ضوابط کلی برای ارزشیابی برنامه ریزی طراحی های اولیه): 94
6-10- مراحل طراحی پایانه: 94
6-11- خصوصیات بین المللی بودن کشتی رانی: 96
6-12- اتحادیه کشتی رانی کشورهای اسلامی :(isa) 97
6-12-1- اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها (iaph): 97
6-12-2- اتحادیه بین المللی چراغ های دریایی (Iala): 98
7-5-2- عوامل موثر در معماری بومی گیلان: 103
7-5-3- عوامل طبیعی و جغرافیایی: 104
7-5-4- عوامل اقتصادی ومعیشتی 105
7-5-4-1 عوامل فرهنگی و اجتماعی: 105
7-5-5- مصالح و فنون ساختمانی: 106
7-5-6- الگوهای معماری بومی گیلان: 107
7-5-7- ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان: 110
8-1- مختصات استان گیلان: 116
جغرافیای طبیعی گیلان: 8-1-2- 119
8-2- رودها و منابع آبی مهم: 121
8-3- انسان در سواحل دریای خزر(تاریخ استقرار گیلان) 121
پراکندگی جغرافیایی جمعیت در نقاط روستایی و شهری 122
8-3-1- نژاد مردمان ساکن گیلان: 123
8-3-2- صنعت: 124
8-3-3- صنایع دستی: 125
8-3-4- دستبافی (نساجی سنتی): 125
طراحی سنتی و حصیر بافی: 8-3-5-نگارگری 125
8-3-6- گلیم بافی: 126
8-3-7- جاجیم بافی: 126
8-4- آیین‌های گیلانی: 127
کشوری: گیلان در تقسیمات 128
8-5- شهرستان رشت: 129
8-5-1- شهرستان لاهیجان: 129
8-5-2- شهرستان لنگرود: 130
8-5-3- شهرستان رودسر: 130
8-5-4- شهرستان تالش: 131
9-1- جغرافیای طبیعی و اقلیمی گیلان: 138
9-1-1- مساحت و موقعیت استان گیلان: 138
9-1-3- ارتفاعات گیلان: 139
9-1-4- آب و هوای استان گیلان: 139
9-2- گونه های آب وهوایی استان گیلان: 139
9-2-1- در استان گیلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخیص است: 139
9-2-2- سه جریان هوایی منطقه ای که موجب بارش در گیلان می شوند: 140
9-2-3- خاک های گیلان : 141
9-3- جغرافیای انسانی استان گیلان: 143
9-3-1- جمعیت استان گیلان: 143
9-3-2- فعالیتهای اقتصادی در استان گیلان: 143
تاریخ انزلی 144
10-1- پیدایش انزلی: 144
10-2- سطح انزلی به تفکیک نوع خاکی: 145
10-2-1- بندر انزلی و توسعه: 146
10-2-2- وجه تسمیه انزلی: 148
10-3- نقش انزلی در تاریخ نوین گیلان: 149
10-3-1- جاذبه های گردشگری در بندر انزلی: 152
10-3-2- جاذبه های طبیعی: 153
10-3-3- جاذبه تاریخی و یادمانی: 153
10-3-4- جاذبه های زیارتی: 154
10-3-5- جاذبه های اقتصادی: 154
10-4- بررسی ظرفیهای پذیرش توریست در بندر انزلی: 154
1 – ساماندهی توریسم پیش از انقلاب اسلامی: 154
ساماندهی توریسم بندر انزلی بعد از انقلاب اسلامی : 155
جغرافیای طبیعی و اقلیمی بندر انزلی 157
11-1- موقعیت استانی بندر انزلی: 158
11-1-1- خصوصیات اقلیمی شهرستان بندر انزلی: 158
11-1-2- بارندگی : 159
11-1-3- رطوبت 159
11-1-5- باد . 159
11-1-6- باد در باورداشت مردم 160
11-1-7 خصوصیات تابش: 161
11-2- طبقه بندی اقلیمی: 161
11-2-1- ویژگی اقلیمی احساس آسایش: 162
11-3- زمین شناسی و ساختار بندر انزلی: 163
بندر انزلی 164
12-1-1- جمعیت در بندر انزلی: 168
12-1-2- ترکیب سنی و نسبت جنسی: 169
12-1-2- نیروی انسانی و اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی: 169
12-2- ساختارهای اقتصادی بندرانزلی: 170
12-2-1- تولیدات گیاهی و جانوری: 170
12-2-2- معادن و صنایع: 171
12-2-3- صنایع دستی: 171
12-2-4- بندرگاه و گمرک: 172
12-2-5- گردشگری: 172
12-3- اقتصادی بندر انزلی: 173
12-3-1- ویژگی های عمومی شهرستان بندر انزلی: 173
12-4- ویژگی اقتصادی و نقش بندر انزلی در عملکرد بنادر کشور: 179
12-5- صادرات: 185
12-6- عملکرد مالی و بیلان سالانه بندر انزلی: 190
12-7- بررسی اقتصادی کشورهای همسایه و همجوار دریای خزر: 193
12-7-1- فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی: 193
12-8- کشورهای مستقل مشترک المنافع (cis): 195
12-8-1- جمهوری آذربایجان: 197
12-8-2- روسیه: 207
12-8-3- جمهوری ترکمنستان: 213
12-8-4- جمهوری قزاقستان: 219
12-9 تحولات اقتصادی ایران و بازرگانی خارجی در سالهای اخیر: 221
12-9-1- مبادلات بازرگانی ایران و سهم کشورهای همسایه در دریای خزر: 221
12-10- شناخت مبادی و مقاصد: 223
12-11- شبکه های ارتباطی دریائی: 226
12-11-1 – پیش بینی آینده: 228
12-12- تاریخچه راههای ارتباط: 230
12-12-1- انسان و راه: 230
12-12-2- ایران باستان و حرکت: 231
12-12-3- اروپا و ابتدای تکاپو: 232
12-13- انسان و راه آبی: 232
12-14- ایران و توسعه مسیرهای دریایی: 233
12-14-1- تاریخ کشتیرانی و حمل و نقل دریایی ایرانیان: 233
13-7-2- پیچیدگی: 259
13-7-3- بی بازگشت : 259
13-7-4- ارتباط: 260
ترمینال دریایی hamburg / اثر William alsop & stormer 262
13-8- ترمینال مسافر بری harumi و tokyo / اثر ua &minoru takeyama 265
13-9- پایانه ساکای میناتوشی: 266
13-10- شبیه سازی دریایی روتردام ، هلند 1995 267
الگوهای طراحی 268
14-1- مقدمه: 268
14-1-1- بنادر و نظریه انتقال به خارج شهر: 268
14-2- ترمینالها و ملزومات طراحی: 269
14-3- عنصر عمده در ترمینال مسافربری دریایی: 271
14-3-1- نقش یکسری از ترمینال: 271
14-3-2- سطوح عملکرد و فعالیتهای وابسته در ترمینال: 272
14-3-3- الگوی نموداری ترمینال مسافربری: 275
الگوی طراحی پایانه مسافری دریایی 275
دسته بندی فضاهای تشکیل دهنده پایانه دریایی 275
14-3-4- ورودی ها وخروجی ها: 275
14-3-5- پارکینگ ها: 276
14-3-6- محوطه سازی سایت: 276
14-3-7- فضاهای مورد نیاز برای طی مسیر مسافران: 276
14-3-8- فضاهای خدماتی رفاهی مسافران: 278
14-3-9- فضاهای مکمل فضاهای رفاهی: 278
14-3-10- بخش تسهیلات شهروندان: 279

15-6-1- وضع موجود: 296
15-6-2- اسکله ها: 296
15-6-3- تجهیزات: 297
15-6-4- معابر و انبارهای باز: 297
15-7- ساختمان ها: 299
15-8- موقعیت طرح: 300
15-9- دسترسی به سایت: 301
15-9-1- مجاورتها: 303
15-9-2- وزش باد: 304
منابع وماخذ
خرید و دانلود محصول

1396/07/01
مطالعات پایانه دریایی , رساله پایانه دریایی , برنامه فیزیکی پایانه دریایی , استانداردهای پایانه دریایی , جزئیات طراحی پایانه دریایی
تعداد صفحات : 304 صفحه | فرمت فایل ها : DOC |